Opasan bedemima visokim trideset metara, spolja posmatrano podseća na srednjovekovnu tvrđavu, ali je reč o jednoj od najvećih srpskih pravoslavnih svetinja.

Manastir Hilandar nalazi se na Svetoj Gori, na kojoj se nalazi ukupno 20 manastira, 17 grčkih, po jedan ruski, bugarski i srpski.

 Obnovljen je 1198. godine zahvaljujući Svetom Savi i njegovom ocu Simeonu (Stefanu Nemanji). 

Ipak, izgrado ga je grčki monah Georgije Hilandario, po kome, zapravo i nosi ime. Georgije Hilandario verovatno je bio brodovlasnik ili kapetan trgovačkog broda koji se u Romejskom carstvu, odnosno Vizantiji, nazivao helandion.

Ipak, postoji i zanimljiva legenda prema kojoj je ime nastalo na drugačiji način. Ona kaže:

Papa je 1204. godine došao na Svetu Goru sa namerom da je stavi pod svoju vlast i da u nju uvede katoličanstvo. Zadobio je mnoge manastire, ali ne i Hilandar.

Zato je papa na njega udario sa 1000 vojnika. Plan je bio da jedni krenu sa severa, a drugi iz pravca juga. Baš te noći pala je gusta magla na manastir da su ga vojnici mimoišli i udarili jedni na druge, svako misleći da su pred njim kaluđeri koji su izašli da se brane.

Otuda narodno tumačenje imena: od grčke reči hiljadu i magla.

Švrćkanje.rs / Foto:Unsplash

NE PROPUSTITE: