Bizarno!

U blizini granice sa Sudanom živi pleme Mursi koje je poznato po, rekli bismo, bizarnom običaju. Naime, ovde je sasvim normalno da žene umeću tanjur u usta još u najranijem tinejdžerskom dobu i tako potpuno izdeformišu lice.

Odakle potiče ovaj običaj?

Ne zna se tačan razlog, ali se veruje da ovaj običaj potiče iz vremena kada su Afrikom harali lovci na robove. Kako bi im bile neatraktivne, pretpostavlja se da su se žene namerno deformisale lice kako bi izbegle ropstvo.

Pored te, postoje još dve teorije. Jedna kaže da Mursi veruju da zli duhovi ulaze na usta, pa se pomoću tanjira od njih brane. Druga teorija kaže da od veličine tanjira zavisi i miraz. Što je tanjir veći, to je veći i miraz.

ZOVU IH ŽENE ŽIRAFE, DUŽINA VRATA OVDE JE MERILO LEPOTE – O bizarnim običajima ovog plemena priča ceo svet

Devojkama između 15. i 16. godine majke raseku usnu i izbiju dva prednja zuba na donjoj vilici, kako bi mogle staviti mali tanjir (najčešće glineni ili drveni). 

Počinje se sa manjim tanjirima a veličina se menja nakon određenog vremena ako su voljne da trpe bol koji je prisutan tokom širenja usne. Ženama je dosta naporno da nose taj tanjir u usni pa ga stavljaju samo kad su plemenska slavlja.

U OVOM PLEMENU ŽENA JE BOG – Muškarci nemaju pravo glasa, tu su da slušaju i bez pogovora ispunjavaju svaku njihovu želju

Izvor:Nacionalnageogrfija / Foto:

NE PROPUSTITE: