Simbol drevne Kine

Zabranjeni grad je, na prvi pogled, samo građevina crvenih zidova i žutog krova koja se nalazi u srcu glavnog grada Kine, Pekinga. Ipak, ovo mesto čuva tajne stare nekoliko vekova…  burnu istoriju i bogatu kulturu ove prelepe zemlje.

Ova oblast je mikro-grad za sebe, pokriva više od 72 hektara i podeljen je na dva dela, a sastoji od više od 90 kompleksa palata u kojima su živele carske porodice i zvanično je najveća građevina tog tipa nas vetu.

Do 1912. niko nije smeo da uđe u Zabranjeni grad bez carskog odobrenja, a posle abdikacije cara Puia, otvoren je za javnost. 

Zabranjeni grad je bio politički i ritualni centar Kine više od 500 godina. Bio je dom za 24 cara, njihove porodice i sluge tokom dinastija Ming (1368–1644) i Ćing (1644–1911). Poslednji stanar, koji je bio i poslednji car carske Kine, Puji (1906–67), proteran je 1925. godine kada je ovaj prostor pretvoren u Muzej.

Zabranjeni grad, Kina

Da bi se kompleks sagradio, bilo je potrebno oko 15 godina i 200.000 radnika, od kojih su mnogi, baš kao i kod građenja Kineskog zida, izgubili živote zbog loših uslova rada.

Nazvan je Zabranjeni grad jer je pristup ovoj oblasti bio zabranjen većini podanika carstva. Vladinim funkcionerima, pa čak i carskoj porodici, bio je dozvoljen samo ograničen pristup; sam car je mogao ući u bilo koji odsek po svojoj volji.

Spoljašnji dvor na južnom kraju služio je kao mesto odakle je car pokazivao narodu svoju vrhovnu moć, dok je u mirnom Unutrašnjem dvoru u severnom delu kompleksa živela carska porodica. U početku je bilo više prostorija, legenda kaže, 9. 999 soba, ali su neke uništene.

Zabranjeni grad, carska palata

Zašto baš 9.999 prostorija?

Veruje se da Zabranjeni grad predstavlja repliku purpurne palate od 10 000 odaja u kojoj živi bog na nebu. Pošto zemaljski car nije nebeski bog za njega je stvorena grandiozna palata od 9 999 odaja, namerno jedna manje jer je car vladao uz dozvolu nebeskog cara, stoga nema istu moć. U kineskom sistemu verovanja broj 9 je bio simbol dugovečnosti.

Sve je građeno poštujući feng šui principe, pa su tako unutar kompleksa sve najvažnije zgrade okrenute su prema jugu u čast Sunca.

Zgrade i ceremonijalni prostori između njih su raspoređeni tako da odaju utisak velike carske moći, dok istovremeno pojačavaju beznačajnost pojedinca.

O svakom detalju su vodili računa, pa je i krov bio ofarban u žutu boju za koju se verovalo da je simbol vrhovne moći i koristila ju je samo carska porodica.

Iscrtanih ili figura zmaja ima tačno 10.000 hiljada širom kompleksa. Tu je i rov dubok 6 i zidine visoke 10 metara.

Zbirke u muzeju palate su uglavnom iz vremena dinastije Ćing. Prema popisu iz 1925. godine, tamo je bilo pohranjeno 1,7 miliona umetničkih dela. Tu je i ogromna kolekcija retkih knjiga i dokumenata, uključujući carske dokumente.

Zabranjeni grad, statua zmaja

Sudbina žena u palati je bila strašna

Odabrana grupa konkubina dobila bi zadatak da caru rađa decu. Većina bi provela svoje živote u usamljenosti, a ni ljubomora nije bila isključena.

Sve žene koje su živele u Zabranjenom gradu bile su zatvorene u carskim odajama duboko unutar palate. Bile su ograničene na unutrašnje dvorište i zabranjeno im je bilo da izađu iz severnog dela. Na vrhuncu dinastije Ming, broj konkubina i žena u palati dostigao je više od 9.000.

Društveno poreklo nije bila prepreka i mnogi carevi su birali konkubine iz opšte javnosti. Izuzetak je bila carica – uvek je birana iz porodice visokog funkcionera.

Iako više nije carska oblast, i dan danas je jedno od najvažnijih mesta kulturnog nasleđa i najposećeniji muzej u Narodnoj Republici Kini, sa prosečno osamdeset hiljada posetilaca svakog dana, a od 1987. godine je pod UNESCO- vom zaštitom.

Švrćkanje.rs / Foto:Unsplash

NE PROPUSTITE: